Apskatīt iepirkumu grozu   - 0,00 €

Nesen pievienots produkts

Nav produktu

0,00 €

Pāriet uz maksāšanu

Sveicināti

BOJĀTI PRODUKTI UN TIESĪBAS REĢISTRĒT SŪDZĪBU

Ja tiek konstatēti produkta defekti, Jūs varat pie mums vērsties 2 gadu laikā kopš pirkuma iegādes.

Ja produkts neatbilst tā nosacījumiem, mēs produktu salabojam vai apmainām.

Ja tiek pamanīts defekts, par to mums jāziņo 2 mēnešu laikā kopš bojājuma konstatēšanas.

Sūdzības pamatā jābūt rēķinam vai citam dokumentam, kas pierāda, ka esat iegādājies produktu no Tax Free SIA.

 

Sūdzība var tikt iesniegta mutiski vai rakstiski.

Sūdzība var tikt nodota izplatītājam brīvā formā. Pirmoreiz sūdzību pircējs var izteikt mutiski, bet gadījumā, ja izplatītājs nevar/nezina kā /nedrīkst pieņemt lēmumu Jūsu jautājumā, Jums var prasīt iesniegt sūdzību rakstiski.

Sūdzībā jāmin šādas lietas:

pircēja vārds un kontaktinformācija,

sūdzības iesniegšanas datums,

produkta vai pakalpojuma defekts,

izplatītājam iesniegtais problēmas risinājums, ko pircējs sagaida,

pirkuma pierādījums, piemēram, čeks, rēķins, bankas izraksts vai cits dokuments, kurā norādīts pirkuma datums un iesaistītās puses, jāpievieno sūdzības iesniegumam.

 

Noteikumi

Mūsu pienākums ir izskatīt sūdzību un atrast risinājumu 15 dienu laikā kopš tās saņemšanas, un gadījumā, ja Jūsu pieprasījums ir nepamatots, mums šajā pašā laika posmā Jūs par to jāinformē rakstiski, norādot iemeslus.

Ja nav iespējams atrisināt pieprasījumu norādītajā laikā, mēs Jums par to paziņosim rakstiski, norādot arī problēmas iemeslus, un precizēsim arī saprātīgu izpildes termiņu.

Šajā gadījumā, kā arī tad, ja mēs nepiekrītam salabot vai apmainīt bojāto produktu, pirmā pusgada laika pēc produkta iegādes, mūsu pienākums ir pierādīt iemeslus, kāpēc defekti parādījušies likumīgi. Pēc tam, kad pirmais pusgads ir pagājis, nākamais gads un seši mēneši ir laika posms, kad pircējam pašam ir jāpierāda, ka produkts bija neatbilstošs jau pirkuma saņemšanas brīdī un ka tas ticis atbilstoši lietots un uzturēts.

Šie noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas teritoriju.

Sekojošie bojājumi netiks kompensēti:

ārēji radīti, ar nodomu vai nejaušības rezultātā radušies bojājumi pircēja vainas dēļ,

defekti, kas radušies nevērības un nepareizas produkta lietošanas rezultātā,

defekti, kas radušies produkta apkopes un labošanas rezultātā, ko veikusi nepilnvarota persona.

 

 

14 DIENU PRODUKTA ATGRIEŠANAS POLISE

Ja prece neatbilst Jūsu gaidītajam, Jūs varat produktu atdot atpakaļ 14 dienu laikā, oriģinālajā iepakojumā (kastīte varbūt rūpīgi atvērta) un iekļaujot visas detaļas. Atpakaļ atdotā produkta iepakojums nedrīkst būt nekādā veidā bojāts.

 

Lai atgrieztu produktu mums atpakaļ, lūdzu, nosūtiet pirkuma atsaukšanas pieteikumu rakstiskā formā uz mūsu klientu servisa vai vispārīgo e-pasta adresi. (To var uzrakstīt arī mūsu ofisā). Pieteikumu var rakstīt brīvā formā. Atsaukšanas formā jānorāda:

vēlos izmantot 14 dienu produkta atgriešanas polisi,

produkta, ko vēlaties atgriezt, nosaukums,

pasūtījuma datums,

produkta saņemšanas datums,

pieteikuma iesniedzēja vārds, adrese un telefona numurs.

 

Noteikumi produktu atgriešanai 14 dienu laikā

Mēs atmaksājam 100% no preces cenas, bet tikai mūsu pastāvīgās piegādes metodes (kas ir Omniva) izmaksas tiek segtas. Ja esat pasūtījis produkta piegādi jebkurā citā veidā, iespējams atgriezt piegādes maksu tikai Omniva piegādes izmaksu apmērā. Pārējo apmaksā pats pircējs.

Nauda tiks pārskaitīta Jums 14 dienu laikā.

Produkts jāatgriež oriģinālajā iepakojumā! Ja iepakojums ir sabojāts, mums ir tiesības samazināt atpakaļ atdotās naudas daudzumu. Pircējam jāizturas pret produktu un to jāpārbauda tikai tādā veidā, kāds tas ir pieļaujams veikalos.

Atpakaļ atgriežamais produkts jānosūta vai citā veidā jāpiegādā mums 14 dienu laikā pēc pirkuma atsaukšanas pieteikuma reģistrēšanas.

Pirkums var tikt nepieņemts atpakaļ, ja pirkums veikts, pamatojoties uz pircēja vajadzībām, vai arī tas radīts pēc īpašiem pircēja noteikumiem un speciāla pircēja pieprasījuma.

Nav iespējams atgriezt produktus, kuri pārkāpj veselības aizsardzības vai higiēnas normas, piemēram, apakšveļu, kuras iepakojums ir atvērts, vai arī preces, kas ātri bojājas. Tāpat nevar tikt atgrieztas datoru programmatūras un video/audio ieraksti, kuru iepakojums ir atvērts. Lai pārliecinātos, ka produkts, ko vēlaties iegādāties, atbilst Jūsu prasībām un vajadzībām, esiet laipni aicināti ar mums sazināties un uzdot papildus jautājumus, lai atrastu Jums piemērotākos risinājumus.

 

Bojātu produktu un jautājumu gadījumā vērsieties pie mums:

Tax Free SIA, Maskavas iela 84-15, Riga LV-1003. Telefons: +371 257 692 92, E-pasts: info@taxfree.lv

 

 

Ja mēs nevaram atrast Jums atbilstošu risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC). Viņu kompetencē ir atrisināt problēmas, kas radušās starp pircēju un pārdevēju un nav atrisinātas savstarpējas vienošanās rezultātā.

PTAC ir institūcija, kas risina sūdzības un strīdus bez tiesas iesaistes. Šajā institūcijā var vērsties pēc palīdzības, ja apstrīdamā pirkuma summa  ir 20 vai vairāk eiro vērtībā. Sūdzības izskatīšana iesaistītajām pusēm ir bez maksas. PTAC Jūs varat nosūtīt: informācijas pieprasījumu, pretenzijas vai sūdzību, lai atrisinātu strīdu un pieprasītu informāciju caur Patērētāju tiesību aizsardzības centru.